OBS

Inte för personlig rengöring. Släng servetter i soptunnan. Spola inte ner. Armor All® Headlight Restorer Wipes kit är endast lämplig för strålkastare gjorda av polykarbonat. Undvik kontakt med målade ytor. Använd målartejp för att skydda målade ytor som omger strålkastaren. Inte för personlig rengöring. Släng servetter i soptunnan. Spola inte ner.

 • Kraftfull tvätt
 • Lätt att använda
 • Snabbapplikation

Produktbeskrivning

De flesta strålkastarlinserna är gjorda av polykarbonatbaserade material som tenderar att oxidera med tiden, vilket leder till minskad sikt. Grumliga och gula strålkastare kan vara en säkerhetsrisk och potentiellt leda till att bilen inte går igenom besiktningen. Nuvarande lösningar för strålkastarrengöring är ofta komplicerade och kräver verktyg, tid och ansträngning. Men med Armor All® headlight restoration wipes behöver du bara två våtservetter och 10 minuter för att göra dina strålkastare som nya.

 • Du behöver varken sandpapper eller verktyg.
 • Ett paket rengör de två främre strålkastarna.
 • Endast 2 enkla steg krävs.
 • Steg 1 – Rengöringsservetter – tar bort oxidation.
 • Steg 2 – Skyddande servetter – tätar strålkastaren med UV-skyddsbeläggning.

OBS

Inte för personlig rengöring. Släng servetter i soptunnan. Spola inte ner. Armor All® Headlight Restorer Wipes kit är endast lämplig för strålkastare gjorda av polykarbonat. Undvik kontakt med målade ytor. Använd målartejp för att skydda målade ytor som omger strålkastaren. Inte för personlig rengöring. Släng servetter i soptunnan. Spola inte ner.

Relaterade Produkter

Har ofta köpts tillsammans med dessa produkter

Användningsanvisningar

Få ut det mesta av dina Armor All® headlight restoration wipes med dessa anvisningar och tips:

VAR DE SKA ANVÄNDAS

OBS: PRODUKTEN ÄR ENDAST LÄMPLIG FÖR STRÅLKASTARE GJORDA AV POLYKARBONAT.

STEG 1: Oxidationsborttagningsservett
OBS: Våtservetten avdunstar mycket snabbt. Öppna den inte förrän du är redo att ta hand om en strålkastare, och torka mycket snabbt. De aktiva ingredienserna avdunstar inom 3–5 minuter efter att påsen öppnats. Parkera bilen på en sval, skuggig plats före behandlingen.
UNDVIK KONTAKT MED MÅLADE YTOR: Använd målartejp för att skydda målade ytor som omger strålkastaren.

 1. Se till att strålkastaren är ren och torr.
 2. Öppna en “STEP 1 CLEAN”-påse och ta ur servetten. Håll servetten hopvikt för att minska avdunstning.
 3. Skrubba strålkastaren med ett fast, jämnt tryck i en horisontell fram- och tillbakarörelse. Du kommer att märka att oxidationsresterna börjar tas bort.
 4. Vänd servetten till en ren sida, och håll den fortfarande hopvikt.
 5. Fortsätt att torka, vrid servetten till ren sektion efter behov tills inga rester syns på den. Kassera servetten.
  OBS: Även om strålkastaren kan verka klar kan ytterligare djuprengöring behövas för att säkerställa att all oxidation tas bort.
 6. Upprepa 1–5 på den andra strålkastaren.

STEG 2: UV-tätningsskyddsservett

 1. Se till att båda strålkastarna har rengjorts med oxidationsborttagningsservetten och att ytan är torr innan tätningsmedlet appliceras. För bästa resultat ska du först torka av ytan med en ren, luddfri handduk.
 2. Öppna en “STEP 2 PROTECT”-påse och ta ut servetten.
 3. Applicera på strålkastarytan genom att torka i en riktning, på samma sätt som att applicera ett lager färg. Upprepa på den andra strålkastaren. En servett ska täcka två strålkastare.
 4. Låt ytan torka helt. Ytan kommer att vara torr och kan vidröras inom cirka 3 timmar. Rör inte ytan och undvik kontakt med vatten tills den är torr.

OBS: Torktiden efter steg 3 beror på väderförhållandena. Torkning kan ta längre tid vid lägre temperaturer eller högre luftfuktighet.

FÖR BÄSTA RESULTAT: Parkera bilen på en sval, skuggig plats före behandling. Det är viktigt att rengöra båda strålkastarna med Step 1 Clean-servetterna innan du öppnar Step 2 Protect-servetterna och behandlar strålkastarna.

Vanliga frågor och svar

 • Du kan rengöra två strålkastare med ett paket servetter. Paketet innehåller 2 oxidationsborttagningsservetter (en för varje strålkastare) och 1 tätningsskyddsservett (som ska användas på båda strålkastarna). Det är viktigt att rengöra båda strålkastarna med Step 1 Clean-servetten innan du använder Step 2 Protect-servetten.

 • Nej, du behöver bara se till att strålkastarna är rena och torra.

 • Du behöver inga verktyg. Det enda materialet som behövs är tejp för att täcka färgytorna runt strålkastaren.

 • Det tar bara cirka 10 minuter att slutföra 2-stegsprocessen. Det är viktigt att rengöra båda strålkastarna med Step 1 Clean-servetten innan du skyddar dem med Step 2 Protect-servetten. Du måste låta Step 2 Protect-behandlingen torka och härda i minst tre timmar.

 • Nej, vi rekommenderar inte användning på någon annan plast som finns i fordonet. Servetterna är formulerade för strålkastare av polykarbonat för bilar. Andra plaster som bakljus är gjorda av olika material som akryl och polymetylmetakrylat (akrylplast). Vi avråder starkt från att använda på färgade lampor (till exempel röda, svarta, gråa, blå, gula och orange).

 • Ja, servetterna är säkra att använda utan handskar. Armor All® Restorer Wipes kan skada nagellack, så handskar rekommenderas. Om du har rivsår på händerna rekommenderas det att du skyddar händerna med handskar. Händerna kan kännas torra efter användning, och det rekommenderas starkt att tvätta dem efter att ha använt servetterna.

 • Armor All® Headlight Restorer Wipes kan användas om strålkastarna på andra fordon är naturligt klara och tillverkade av polykarbonat. Testa på ett litet område innan du rengör hela strålkastarna för att säkerställa att det funkar.

 • Armor All® Headlight Restoration Step 2 Protect-servetten kan tas bort med vanlig handsprit (till exempel 70 % isopropylalkohol).